Който е изгубил доверие

Който е изгубил доверие, той няма повече какво да губи.