Който е откраднал яйце

Който е откраднал яйце, ще открадне и кокошка.