Не говорете за своето щастие

Не говорете за своето щастие на човек, по-малко щастлив от вас.