Не презирай врага

Не презирай врага, ако ти се струва слаб, не се страхувай от врага ако ти се струва силен.