Страхувай се и от врага

Страхувай се и от врага на твоя приятел и от приятеля на твоя враг.