Всеки негодник

Всеки негодник не е крадец, но всеки крадец е негодник.