Жените са големи дяволи.

Жените са големи дяволи, но рогата ги носят мъжете им.