Нервна система

Учителка по математика:
"- Деца, искате ли да видите колко ми е нервна системата?!"