Ще ти пиша 3

"Ще ти пиша 3, но това, което ми го каза, не го казвай никъде, че ще уволнят цялата катедра!"
Шокиран от отговор преподавател, изпит в МВР-Академия