Свършили

"По клатенето на главичките ви разбирам, че сте свършили."
Учител по физика към учениците