Комичните лозунги на социализма

*Използвай почивката за работа! (надпис в цех)*

*Обещаваме да намалим стойността на един човеколеглохраноден с 0,02 стотинки!(надпис в почивна станция)*

*Водачи, бъдете осторожни!Секунда невнимание, а после цял живот мъртъв!*

*Да живее българо - съветската дружба между народите!*

*Дружбата между народите ражда криле на същите!*

*ДА живее международното положение! (надпис в кметсвото)*

*Всяко яице-бомба, всяка кокошка-летяща крепост срещу агресорите!(надпис в птицеферма)*

*Всеки палет готова продукция - гвоздей в леглото на империалистите!(надпис в консервен завод)*

*Всеки буркан компот - юмрук в лицето на империализма!(надпис в консервен завод)*

*25 години народна власт-25 години български цирк!(светлинен надпис над купола на цирка)*

*Повече камъни за народа!(надпис в каменна кариера)*

*При директора се влиза само по голяма нужда!*

*Повече кожи за Партията!(лозунг на кожарска фабрика)*

*Замърсеното тяло поддържа духа неспокоен!(надпис в обществена баня)*

*Хигиенизацията е враг на бактериологическата диверсия!*

*Въшката е най-опасен враг на родината.Унищожавайте я!*

*Съветските болни - най-здравите болни в света!*

*Да не оставим нито един пациент да умре без лекарска помощ!*

*Рейгън-враг номер едно на Тутраканската селищна система!(лозунг на входа на Тутракан)*

*Дръж маркуча си в изправност!(надпис в пожарна)*

*Другарю, помни, че всяка изгубена минута струва 0,05 стотинки!*

*На партията - вярност, на народа - чиста вода!(надпис в служба “Водоснабдяване и канализация”)*

*Човекът е главна фигура в животновъдството!*

*Студенти, икономисвайте отпадъците!Те са за вас!(надпис в студентски стол)*

*Всеки кооператор - свиня!Всеки комунист - две!(лозунг за животновъдна компания)*

*Да влезем в комунизма с лъснати обувки!*

*Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията!*

*Всички комунисти - под земята!(надпис в мина)*

*Здрав дух в здраво комунистическо тяло!(надпис на стадион)*

*20 години плодотворна размяна на циркови номера между СССР и България!(лозунг в цирка)*

*Всички луди - на борба за мир!(надпис в лудница)*

*Всеки комсомолец-пример за хулиганите!(надпис на ограда)*