защо Бог е създал блондинката?

- Знаеш ли защо Бог е създал блондинката? 
- Защо?
- Защото овцата не може да донесе бирата от хладилника!

Гласове за топ вицове : 4.2 (6 гласа)