Черна Вселена

   В безкрайната черната Вселена, в едно черно-черно съзвездие, в орбитата на една черна-черна звезда се намирала една черна-черна планета. Там, край едно черно-черно море, се изправяла черна-черна планина. В подножието имало един черен-черен град, граничещ с една черна-черна гора. В тази чеееерна гора имало черна-черна поляна. На нея в черния-черен, непрогледен мрак седели двама черни-черни хора, а до тях се издигал черен-черен пушек. Двамата мълчали и гледали в черното, докато накрая единият продумал:
     - Абе, бай Иване, тези гуми ще ги горим ли още, а?

Гласове за топ вицове : 5 (4 гласа)