Габровче загубило един лев

Едно габровче загубило един лев. Започнало да плаче. Срещнал го друг габровец и запитал: 
- Защо плачеш, детенце? 
- Загубих един лев. 
Габровецът съжалил детето и му дал един лев. Габровчето пак заплакало. 
- Какво има сега? - запитал учуден габровецът. 
- Ако не бях загубил единия лев сега щях да имам два

Гласове за топ вицове : 4 (6 гласа)