Студентки разговарят

Две студентки разговарят Две студентки разговарят:
   - Вашите пишат ли ти?
   - Нито лев - въздъхва другата.

Гласове за топ вицове : 4.4 (4 гласа)