Децата се смеят по 400 пъти на ден

Децата се смеят по близо 400 пъти на ден, а възрастните не повече от 15. С други думи, децата се смеят близо 30 пъти повече от възрастните.