Една капка моторно масло

Една капка моторно масло прави 25 литра вода непригодна за пиене.