Една трета от целия сладолед

Една трета от целия продаден в света сладолед е ванилов.