J е единствената латинска буква

J е единствената латинска буква, която липсва в периодичната таблица.