Квакането на патиците

Квакането на патиците не произвежда ехо… и никой не знае защо.