Мъжката богомолка не може да се съвъкупли

Мъжката богомолка не може да се съвъкупли с глава на тялото си. Затова женските ги убиват.