Милиони от дърветата са засадени

Милиони от дърветата са засадени от катерички, забравили къде са скрили жъладите си.