Производството на банкнота

Производството на банкнота от един долар струва 4.2 цента.