Венера е единствената планета

Венера е единствената планета която се върти по часовниковата стрелка